top of page

Regulamin WYDARZEŃ

ZENKA SOUL SPA

I. DEFINICJE

II. ZASADY OGÓLNE

III. ZASADY REZERWACJI, PŁATNOŚCI I ODWOŁYWANIA UCZESTNICTWA


I. DEFINICJE

 1. REGULAMIN WYDARZEŃ- niniejszy regulamin, dotyczący uczestnictwa w zajęciach określonych na stronie internetowej www.zenkasoulspa.com jako Wydarzenie w Kalendarzu Wydarzeń,

 2. WYDARZENIE / ZAJĘCIA – spotkania, warsztaty, zajęcia, szkolenia, seminaria przedstawione w Kalendarzu Wydarzeń na stronie internetowej www.zenkasoulspa.com

 3. GOŚĆ- osoba fizyczna uczestnicząca w Wydarzeniu, korzystająca z usług i przebywająca na terenie ZENKA SOUL SPA

 4. ZENKA SOUL SPA- Gabinet Masażu i Dźwiękoterapii ZENKA SOUL SPA, przy ul. Międzyborskiej 98/100 U-2, w Warszawie

 5. WŁAŚCICIEL ZENKA SOUL SPA- Weronika JurzykII. ZASADY OGÓLNE


 1. Rezerwacja miejsca i uczestnictwo w Wydarzeniach w ZENKA SOUL SPA jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu Wydarzeń.

 2. Wydarzenia, ich opis i program przedstawiony jest na stronie internetowej www.zenkasoulspa.com

 3. Na wszystkie wydarzenia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja: online na www.zenkasoulspa.com lub telefonicznie +48 794 784 071.

 4. Prosimy Gości o przyjście 10-15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 5. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o ustalonej godzinie. Goście, którzy spóźnią się na zajęcia, nie będą mogli w nich uczestniczyć, gdyż drzwi ZENKA SOUL SPA na czas trwania zajęć i sesji są zamykane.

 6. Na terenie ZENKA SOUL SPA należy zachowywać ciszę.

 7. Przed wejściem do szatni, do gabinetu lub na salę, konieczne jest zdjęcie obuwia i pozostawienie go w wyznaczonym do tego celu miejscu.

 8. Na terenie ZENKA SOUL SPA poruszamy się boso / bez obuwia.

 9. Ubranie wierzchnie Gość pozostawia w szatni, na wieszaku.

 10. Każdy z Gości ma przeznaczoną do własnego użytku szafkę, zamykaną na klucz, w której pozostawia swoje ubrania, torebkę/plecak i inne rzeczy osobiste, a klucz zabiera ze sobą na zajęcia. Rzeczy osobiste powinny zostać zabezpieczone poprzez zamknięcie ich w szafkach na klucz.

 11. Za klucz do szafki odpowiada Gość.

 12. ZENKA SOUL SPA nie odpowiada za pozostawione w szafce rzeczy.

 13. Szafki i kluczyki do szafek, każdorazowo po użyciu, są dezynfekowane przez Właściciela ZENKA SOUL SPA.

 14. Telefon komórkowy i urządzenia elektroniczne powinny zostać wyłączone lub wyciszone, (szczególnie wyłączony powinien być dźwięk oraz tryb wibracji) i pozostawione w przeznaczonej do przechowywania ubrań szafce w szatni.

 15. Po wejściu na salę, przed zajęciami wyciszamy się.

 16. W zajęciach uczestniczymy w wygodnym stroju.

 17. Na 2 godziny przed zajęciami nie spożywamy obfitych i ciężkostrawnych posiłków.

 18. PRZECIWWSKAZANIA do uczestnictwa w koncertach księżycowych i relaksacyjnych:

  zaburzenia psychiczne, m.in. psychoza, schizofrenia, paranoja, zaburzenia urojeniowe, zaburzenia lękowe z napadami paniki, epilepsja, rozrusznik serca, stan pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, pierwszy trymestr ciąży.

 19. ZENKA SOUL SPA nie świadczy usług osobom niepełnoletnim.

 20. Goście biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego w czasie trwania zajęć.

 21. Wszystkie akcesoria, z których korzystali Goście podczas zajęć, są każdorazowo dezynfekowane przez Właściciela ZENKA SOUL SPA, przy użyciu odpowiednich do tego środków.

 22. Rejestrowanie obrazu lub dźwięku na terenie ZENKA SOUL SPA oraz podczas zajęć bez zgody Właściciela ZENKA SOUL SPA jest zabronione.

 23. Na terenie ZENKA SOUL SPA obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz używania wulgaryzmów, stosowania przemocy oraz agresji werbalnej.

 24. Goście zobowiązani są do zachowania wysokiej kultury osobistej i wzajemnego szacunku.

 25. Na zajęciach: nie oceniaj innych ani siebie, nie porównuj się z innymi, nie obrażaj nikogo, nie pouczaj. Na zajęciach nie rozmawiamy o osobach nieobecnych podczas zajęć.

 26. Goście nieprzestrzegający Regulaminu Wydarzeń ZENKA SOUL SPA mogą zostać poproszeni o opuszczenie terenu ZENKA SOUL SPA.

 27. ZENKA SOUL SPA może w przyszłości odmówić uczestnictwa Gościom, którzy wcześniej złamali zasady Regulaminu Wydarzeń ZENKA SOUL SPA.

 28. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu ZENKA SOUL SPA spowodowane przez niego.

 29. Właściciel ZENKA SOUL SPA ma prawo odwołać Wydarzenie w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności wywołanych działaniem Siły Wyższej, w dowolnym momencie. O anulowaniu Wydarzenia Gość zostanie poinformowany mailowo, w przypadku, gdy dokonał rezerwacji online lub telefonicznie, w przypadku, gdy dokonał rezerwacji telefonicznej.


III. ZASADY REZERWACJI, PŁATNOŚCI I REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA


1. REZERWACJA

 1. Na wszystkie wydarzenia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja: online lub telefonicznie +48 794 784 071.

 2. Rezerwacja online odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza online na stronie internetowej wydarzenia. Rezerwacja online nie wymaga zakładania konta.

 3. Rezerwacja telefoniczna odbywa się poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 794 784 071, w dniach i godzinach pracy ZENKA SOUL SPA, i podanie niezbędnych informacji do prawidłowej rezerwacji, tj. prawdziwe imię i nazwisko, poprawny numer telefonu i adres mailowy, data i rodzaj wydarzenia, którego dotyczy rezerwacja.

 4. Rezerwacje nie wymagają dodatkowego potwierdzenia w przyszłości.

 5. Bez względu na formę rezerwacji (online lub telefonicznie) rezerwacja uczestnictwa następuję po dokonaniu płatności.


2. PŁATNOŚĆ

 1. Za uczestnictwo w wydarzeniu Gość może zapłacić wybierając jedną z poniższych opcji, przy czym ZENKA SOUL SPA nie gwarantuje każdorazowo dostępności wszystkich z wymienionych poniżej opcji płatności jednocześnie:

 1. online, za pośrednictwem serwisu PayPal,

 2. online, przy użyciu karty płatniczej / debetowej / kredytowej / metodą blik na telefon,

 3. osobiście, gotówkowo, w Recepcji ZENKA SOUL SPA,

 4. osobiście, bezgotówkowo, przy użyciu karty płatniczej lub płatności mobilnych Blik na telefon, w Recepcji ZENKA SOUL SPA.

3. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 1. Na 3 dni przed planowanym Wydarzeniem, Gość otrzyma powiadomienie mailowe, z przypomnieniem o zbliżającym się Wydarzeniu.

 2. Gość nie ma obowiązku dodatkowego potwierdzania swojego uczestnictwa.

 3. Gość może zrezygnować z uczestnictwa w każdym momencie, przy czym, jeśli nie odwoła swojej rezerwacji w ciągu 72 godzin przed rozpoczęciem Wydarzenia, wówczas zostanie obciążony w pełnej kwocie uczestnictwa w Wydarzeniu.

 4. Gość może odwołać swoją rezerwację mailowo wysyłając wiadomość na adres: zenkasoulspa@gmail.com lub telefonicznie pod numerem +48 794-784-071 

 5. Gość, który nie odwoła swojego uczestnictwa i nie weźmie udziału w Wydarzeniu, zostanie obciążony w pełnej kwocie uczestnictwa w Wydarzeniu.

 6. Gość, który odwoła swoją rezerwację przed upływem czasu, o którym mowa w punkcie zapisanym powyżej, nie zostanie obciążony za rezerwację uczestnictwa, a jeśli dokonał wcześniej zapłaty- zostanie ona w całości zwrócona, w takiej formie, w jakiej została wpłacona, przy czym, jeśli Gość zapłacił online przy użyciu karty, zwrot zostanie dokonany w formie przelewu na konto bankowe.

 7. ZENKA SOUL SPA ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach Gości, którzy w jakikolwiek sposób zakłócają przebieg zajęć. W takim przypadku nie będzie przysługiwał zwrot dokonanej opłaty za uczestnictwo.

 8. W przypadku odwołania Wydarzenia przez Właściciela ZENKA SOUL SPA, Gość ma prawo do zwrotu pieniędzy, jeśli dokonał wcześniej zapłaty lub zaliczenia opłaty na poczet przyszłego Wydarzenia w pierwszym najbliższym terminie.

Regulamin Wydarzeń: Polityka dostępności
bottom of page